Naše cíle

Efektivní a praktické řešení problému předloženého klientem

Spokojenost klienta
spokojený klient se vrací a to je i naším zájmem

Efektivní a praktické řešení problému předloženého klientem
zasadíme se o řešení Vašeho problému takovým způsobem, aby to pro Vás mělo skutečný přínos

Srozumitelnost práva pro klienta
právní normy a jejich různé výklady našimi soudy jsou bohužel velmi složité a pro běžného člověka nesrozumitelné, mnohdy i rozporné; naším cílem je vysvětlit Vám vše, co se Vašeho případu týká tak, abyste tomu rozuměli a věděli jste, jaké mohou nastat situace

Usnadnění rozhodnutí klienta, jak se zachovat v určité situaci
rozhodnutí dělá vždy klient, dobrý advokát mu však dokáže poradit, která z možných rozhodnutí pro něj budou nejlepší pro dosažení účelu, který klient sleduje
Eliminace časových i finančních nákladů klienta při řešení jeho problému
nebudeme pro Vás psát sáhodlouhé právní elaboráty a eseje, za které bychom si mohli účtovat desítky hodin činnosti; výstupy naší činnosti pro Vás budou výsledkem odborné a zároveň rychlé práce v rámci našich časových možností tak, aby to i pro Vás bylo výhodné; mnohdy je kompromisní a dobře sestavená mimosoudní dohoda lepší, než po mnoha letech vyhraný soudní spor

Férovost ve vztahu mezi klientem a advokátem
základním předpokladem oboustranně dobré spolupráce je důvěra, férovost klienta a advokáta k sobě navzájem, upřímnost klienta, pokud jde o vylíčení důležitých okolností případu a též upřímnost advokáta, pokud jde o právní analýzu pro klienta – leckdy je nutno sdělovat i nepříjemné pravdy; jedině tak lze pro klienta dosáhnout co nejlepšího řešení