Náš tým

Naši advokátní kancelář tvoří společníci – advokáti, kteří jsou odpovědní za maximální profesionalitu a kvalitu našich služeb. S ohledem na dynamický rozvoj naší advokátní kanceláře v posledních letech je pro zajištění kvalitního a rychlého právního servisu třeba dalších členů našeho týmu, kterými jsou nadějní advokátní koncipienti a praktikanti. 

JUDr. Kříženecký

JUDr. Miroslav Kříženecký
absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
zakládající člen advokátní kanceláře

Advokáti - společníci

Mgr. Petr. Smejkal
absolvent Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně
specializace: občanské právo, obchodní právo, zákoník práce, trestní právo, přestupkové právo, rodinné právo


 
e-mail: smejkal@krizenecky.cz
telefon: 387 789 992
asistentka:
Petra Dvořáková Šumová
telefon: 777 914 045
JUDr. Eva Machová
absolventka Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
specializace: občanské právo, obchodní právo, zákoník práce, rodinné právo, pozemkové právo, správní právo, veřejné zakázky, zdravotnické právo, náhrada škody na zdraví
 
e-mail: machova@krizenecky.cz
telefon: 387 789 993
asistentka a účetní asistence :
Martina Popelková
telefon: 777 230 148

Hladký chod naší kanceláře pak zajišťuje i tým administrativních pracovnic, díky nimž můžeme věnovat maximum našeho času skutečně odborné práci.

Mgr. Květa Pechoušková
absolventka Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
specializace: rodinné právo, občanské právo, obchodní právo, zákoník práce, trestní právo, přestupkové právo
 
e-mail: pechouskova@krizenecky.cz
telefon: 387 789 991
asistentka a účetní asistence :
Bc. Věra Augustinová
telefon: 777 914 041
Mgr. Tomáš Čermák
absolvent Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně
specializace: občanské právo, obchodní právo, zákoník práce, trestní právo, přestupkové právo, rodinné právo
 
e-mail: cermak@krizenecky.cz
telefon: 387 789 999
asistentka:
Martina Popelková
telefon: 777 230 148

Advokátní koncipienti


Mgr. Jan Reindl
Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
telefon: 778 767 661
              
Právní praktikanti:
Šárka Tošnerová
student Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni