Naše ceny

Odměnu advokátní kanceláře za poskytované služby lze stanovit několika způsoby, přičemž záleží vždy na povaze a náročnosti úkolu a preferencích klienta. Dbáme na to, aby konečná výše odměny odpovídala hodnotě a složitosti věci.

Odměnu advokátní kanceláře za poskytované služby lze stanovit několika způsoby, přičemž záleží vždy na povaze a náročnosti úkolu a preferencích klienta. Dbáme na to, aby konečná výše odměny odpovídala hodnotě a složitosti věci. Odměnu je možné určit:

✓ základě právního předpisu (mimosmluvní/tarifní odměna), kterým je vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif)

✓ dle individuální dohody s klientem (smluvní odměna) jako odměnu:
– hodinovou
– fixní (pevnou částkou) za vyřízení konkrétní záležitosti
– paušální, kdy je při dlouhodobější spolupráci dojednána pravidelná (měsíční/čtvrtletní) pevná platba bez ohledu na rozsah a časovou náročnost práce
– podílem na hodnotě věci nebo na výsledku věci, která je předmětem sporu/jednání

✓ se stálými klienty je možno uzavřít i smlouvu o poskytování právních služeb za paušální odměnu nebo hodinovou sazbu


Jsme plátci DPH, proto k odměně za právní služby stanovené některým z výše uvedených způsobů je vždy připočítána DPH dle aktuální sazby.