ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ KŘÍŽENECKÝ A PARTNEŘINÁŠ TÝM

 

Naši advokátní kancelář tvoří společníci – advokáti, kteří jsou odpovědní za maximální profesionalitu a kvalitu našich služeb. S ohledem na dynamický rozvoj naší advokátní kanceláře v posledních letech je pro zajištění kvalitního a rychlého právního servisu třeba dalších členů našeho týmu, kterými jsou nadějní advokátní koncipienti a praktikanti. Hladký chod naší kanceláře pak zajišťuje i tým administrativních pracovnic, díky nimž můžeme věnovat maximum našeho času skutečně odborné práci.

 

Advokáti – společníci:

 

JUDr. Miroslav Kříženecký
absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
specializace: trestní právo, přestupkové právo
e-mail: krizenecky@krizenecky.cz
telefon: 387 789 991
 

asistentka a účetní asistence : Bc. Věra Augustinová
telefon: 777 914 041

 

JUDr. Eva Machová

absolventka Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
specializace: občanské právo, obchodní právo, zákoník práce, rodinné právo, pozemkové právo, správní právo, veřejné zakázky, restituce, zdravotnické právo, náhrada škody na zdraví

 

e-mail: machova@krizenecky.cz
telefon: 387 789 993
asistentka a účetní asistence : Martina Popelková
telefon: 777 230 148

 

Mgr. Petr. Smejkal

absolvent Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně
specializace: občanské právo, obchodní právo, zákoník práce, trestní právo, přestupkové právo, rodinné právo

 

e-mail: smejkal@krizenecky.cz
telefon: 387 789 992
asistentka: Petra Dvořáková Šumová
telefon: 777 914 045

 

 

Mgr. Tomáš Čermák

absolvent Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně
specializace: občanské právo, obchodní právo, zákoník práce, trestní právo, přestupkové právo, rodinné právo

 

e-mail: cermak@krizenecky.cz
telefon: 387 789 999
asistentka: Zoja Tomova
telefon: 775 860 845

 

Advokátní koncipienti:

 

Mgr. Renata Michálková
absolventka Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
e-mail: michalkova@krizenecky.cz

 

Mgr. Šimon Vochozka
absolvent Právnické fakulty UK v Praze
e.mail: vochozka@krizenecky.cz
telefon: 777 914 049

 

Mgr. David Doskočil
absolvent Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně
email: doskocil@krizenecky.cz
telefon: 778 491 997

 

Mgr. Lenka Hanzalová
absolventka Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni
email: hanzalova@krizenecky.cz
telefon: 778404024

 

Právní praktikanti:

 

Kateřina Králíková
absolventka Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni

 

Ondřej Polanský
absolvent Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni